Giydirme Cephelerde Stabilite

Stabilite


Yüksek binalarda giydirme cephe sistemlerine etki eden temel yük rüzgar yüküdür. Standartlarda bina yüksekliğine, coğrafi konumuna, yerine, geometrisine bağlı olarak dikkate alınacak olan yükler belirtilmiştir. Ancak özel durumlarda meteoroloji kayıtlarından bölgede etkin rüzgar yükü değeri alınmalıdır ve hesaplar bu doğrultuda yapılmalıdır. Alüminyum düşey taşıyıcılar, geçtikleri kat yükseklikleri, mesnet noktalarının sayısı ve yük etkisi altında oluşan sehime göre boyutlandırılmaktadır. Yatay profillerde rüzgar yükü ve cam yükü etkilidir. Giydirme cephe profil hesaplarında kullanılan makimum sehim L/200-L/300 veye 8mm’dir.Mesnet açıklıkları ve müsade edilen sehim miktarlarında DIN 18056 standartı dikkate alınmalıdır.

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi Profili

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi Profili

532 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *